Harald Mang

Prof. Dr. Harald Mang

Studiengangvertreter Medical Process Management

Verwaltung und Serviceeinrichtungen Medizinische Fakultät
Koordinator Medical Process Management

Raum: Raum Bauteil B, Raum 2.232
Krankenhausstr. 12
91054 Erlangen

Ansprechpartner für:

Studiengangkoordination Medical Process Management